Nederlands English
Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?
Uw winkelwagen is leeg!

Inburgeringsexamen (binnenland)

Bent u op zoek naar de pagina Inburgerinsexamen (buitenland)? Klik dan hier.
Bent u op zoek naar de pagina Staatsexamen programma I en II? Klik dan hier.


Inburgeringsexamen binnenland
Inburgeren is natuurlijk meer dan alleen het inburgeringsexamen halen. Het inburgeringsexamen is de formele stap naar inburgering.  De Nederlandse overheid geeft inburgeraas drie jaar de tijd om dit examen te halen. Het examen bestaat uit zes onderdelen die los van elkaar kunnen worden gemaakt.  De inburgeraar kan er ook voor kiezen om het  Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) te doen in plaats van het Inburgeringsexamen of om een beroepsopleiding met goed gevolg af te sluiten.

Inburgeringsexamen
Het examen toetst de taalvaardigheid van de inburgeraar op niveau A2 en toont aan dat hij / zij op de onderdelen Luisteren, Lezen, Spreken en Schrijven voldoende Nederlands beheerst. Naast de 4 onderdelen voor taalvaardigheid zijn er 2 examenonderdelen die de anderstalige voorbereiden op wonen en werken in Nederland namelijk de examenonderdelen Kennis van de  Nederlandse Maatschappij / KNM en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt / ONA.   Het inburgeringsexamen maakt de inburgeraar op de computer en het bestaat totaal uit zes onderdelen. Elk onderdeel wordt apart geëxamineerd. Hier staan ze nog eens op een rijtje. 

De onderdelen Luistervaardigheid, Leesvaardigheid en KNM worden getoetst middels mutiple-choicevragen. Voor het onderdeel Schrijfvaardigheid moet de inburgeraar een korte tekst schrijven en zinnen afmaken. Voor Spreekvaardigheid spreekt de inburgeraar teksten in via de microfoon van de computer. De opnames worden op een later tijdstip door een examinator beoordeeld. Dit examen heeft twee soorten opdrachten, vragen beantwoorden en luisteren naar korte dialogen en daarop de goede reactie gegeven.

ONA
Inburgeraars die na 1 januari 2015 naar  Nederland zijn gekomen, moeten het nieuwe examen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt / ONA  doen. Daarbij moet de inburgeraar middels het invullen van acht zogenaamde  Resultaatkaarten aantonen dat hij / zij straks zijn weg kan vinden als werkzoekende. De resultaatkaarten zijn een soort portfolio. De resultaatkaarten stuurt de inburgeraar op naar DUO en wordt afgesloten met een gesprek over de resultaatkaarten.  In de resultaatkaarten verwoordt de geëxamineerde op een realistische wijze onder andere de eigen competenties en vaardigheden die hebben geleid tot een bepaalde beroepskeuze. Het gesprek met de examinator wordt in het Nederlands gevoerd maar de taalvaardigheid wordt bij het onderdeel ONA niet beoordeeld.

Als de inburgeraar het inburgeringsexamen niet haalt
Wie binnen drie jaar het examen niet haalt, loopt de kans een boete te krijgen. Ook is het mogelijk dat men dan geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgt. Dit geldt echter  niet voor asielgerechtigden.

Op www.inburgeren.nl vindt u alle informatie over het examen en kunt u alle examenonderdelen online oefenen. 

Waar kan ik lesmateriaal bestellen?
In onze webshop vindt u het juiste lesmateriaal ter voorbereiding van het inburgeringsexamen.

Waar vind ik een taalschool in de buurt ter voorbereiding van het inburgeringsexamen?
Zoekt u  taalles bij een erkende taalschool bij u in de buurt dan kunt u contact opnemen met taalschool Delken&Boot in Rotterdam en omgeving. Delken&Boot is ook eigenaar van de webshop.