Nederlands English
Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?
Uw winkelwagen is leeg!

Inburgeringsexamen (binnenland)

Inburgeringsexamen binnenland
Inburgeren is natuurlijk meer dan alleen het inburgeringsexamen halen. Het inburgeringsexamen is de formele stap naar inburgering.  De Nederlandse overheid geeft inburgeraas drie jaar de tijd om dit examen te halen. Het examen bestaat uit zes onderdelen die los van elkaar kunnen worden gemaakt.  De inburgeraar kan er ook voor kiezen om het  Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) te doen in plaats van het Inburgeringsexamen of om een beroepsopleiding met goed gevolg af te sluiten.

Inburgeringsexamen
Het inburgeringsexamen toetst de taalvaardigheid van de inburgeraar op niveau A2 en het toont aan dat hij of zij  voldoende Nederlands verstaat, spreekt, leest en schrijft. Daarnaast wordt er ook Kennis van de  Nederlandse Maatschappij getoetst en beoordeeld of de inburgeraar klaar is om zich op de Nederlandse arbeidsmarkt te begeven. Het inburgeringsexamen maakt de inburgeraar op de computer en het bestaat uit zes onderdelen. Elk onderdeel wordt apart geëxamineerd. Dit zijn de examenonderdelen:

De onderdelen Luistervaardigheid, Leesvaardigheid en KNM worden getoetst middels mutiple-choicevragen. Voor het onderdeel Schrijfvaardigheid moet de inburgeraar een korte tekst schrijven en zinnen afmaken.
Voor Spreekvaardigheid spreekt de inburgeraar teksten in via de microfoon van de computer. De opnames worden op een later tijdstip door een examinator beoordeeld. Dit examen heeft twee soorten opdrachten, vragen beantwoorden en luisteren naar korte dialogen en daarop de goede reactie gegeven.

ONA:  de arbeidsmarktmodule
Inburgeraars die na 1 januari 2015 naar  Nederland zijn gekomen, moeten ook op het zesde onderdeel examen doen: Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt / ONA. Daarbij moet de inburgeraar bewijzen dat hij straks zijn weg kan vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hij of zij moet een portfolio samenstellen bestaande uit 8 zogenaamde resultaatkaarten.  Het ONA-examen wordt afgesloten met een gesprek met de examinator over de inhoud van het portfolio.  De resultaatkaarten gaan onder andere over beroepskeuze, kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt en over de Nederlandse werkcultuur. Het gesprek met de examinator wordt in het Nederlands gevoerd maar de taalvaardigheid wordt bij het onderdeel ONA niet beoordeeld.

Als de inburgeraar het inburgeringsexamen niet haalt
Wie binnen drie jaar het examen niet haalt, loopt de kans een boete te krijgen. Ook is het mogelijk dat men dan geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd krijgt. Dit geldt echter  niet voor asielgerechtigden. Meer algemene informatie over het inburgeringsexamen vind u op www.rijksoverheid.nl en www.inburgeren.nl.

Waar kan ik lesmateriaal bestellen?
In onze webshop vindt u het juiste lesmateriaal ter voorbereiding van het inburgeringsexamen.

Waar vind ik een taalschool in de buurt ter voorbereiding van het inburgeringsexamen?
Zoekt u  taalles bij een erkende taalschool bij u in de buurt dan kunt u contact opnemen met taalschool Delken&Boot in Rotterdam en omgeving. Delken&Boot is ook eigenaar van de webshop.

Bent u op zoek naar de pagina Inburgerinsexamen (buitenland)? Klik dan hier.
 

Top 5